Ba ba gai In

 

Trang trại Ba ba Hoàng Thon chuyên sản xuất và cung cấp Ba ba gai (Tên khoa học: Trionyx Steinachderi). Đây là sản phẩm đang được phát triển và rất có ưu thế tại các tỉnh phía Nam.

Sau đây là một số hình ảnh về sản phẩm Ba ba gai của chúng tôi.

Giống Ba ba gai

Giống Ba ba gai

 

Giống Ba ba gai

 

Giống Ba ba gai

 

Giống Ba ba gai

 

Giống Ba ba gai

 

Giống Ba ba gai

 

Ba ba gai thương phẩm

Ba ba gai thương phẩm

 

Ba ba gai thương phẩm

 

Kỹ sư Trương Hoàng Thon với Ba ba gai thương phẩm

Kỹ sư Trương Hoàng Thon với Ba ba gai thương phẩm

 

Kỹ sư Trương Hoàng Thon với Ba ba gai thương phẩm

 

Ba ba gai thương phẩm

Ba ba gai bố mẹ

 

Ba ba gai thương phẩm