Ba ba Nam bộ (Cua đinh) In

 

Trang trại Ba ba Hoàng Thon chuyên sản xuất và cung cấp Ba ba Nam bộ hay còn gọi là Cua đinh (Tên khoa học: Trionyx cartilagineus). Đây là sản phẩm nổi bật của chúng tôi.

 

Trứng cua đinh

Trứng cua đinh

 

Cua đinh giống

Cua đinh giống

 

Cua đinh giống

Cua đinh giống

 

Cua đinh thương phẩm

Cua đinh thương phẩm

 

Cua đinh thương phẩm

Cua đinh thương phẩm

 

Kỹ sư Hoàng Thon với cua đinh thương phẩm

Kỹ sư Hoàng Thon với cua đinh thương phẩm

 

Kỹ sư Hoàng Thon với cua đinh thương phẩm

Kỹ sư Hoàng Thon với cua đinh thương phẩm