Ba ba Đài Loan In

 

Trang trại Ba ba Hoàng Thon chuyên sản xuất & cung cấp trứng Ba ba Đài Loan hay còn gọi là Ba ba trơn, Ba ba hoa (Tên khoa học: Trionyx Sinensis). Đây là một số hình ảnh về sản phẩm của chúng tôi.

 

Trứng ba ba mới

Trứng ba ba mới

 

Xếp trứng ba ba ấp

Xếp ấp trứng ba ba

 

Ba ba giống

Ba ba giống

 

Ba ba thịt

Ba ba thương phẩm

 

Kỹ sư Hoàng Thon với ba ba

Kỹ sư Hoàng Thon với ba ba thương phẩm